Политика за поверителност

Обработване на лични данни /Клауза, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни/

Ние от Тулс Експертс ООД ценим поверителността на личната информация. Чрез привеждането на дейността си в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR), в сила от 25.05.2018 год., Тулс Експертс ООД гарантира, че личните данни на клиентите се обработват с информираното им съгласие и във връзка с целта на предоставянето им.  В качеството на администратор и обработващ лични данни Тулс Експертс ООД се задължава да спазва приложимото законодателство в областта на личните данни и Общия Регламент за защита на личните данни (GDPR). Целите, за изпълнение на които Тулс Експертс ООД може да обработва и съхранява данни на Клиента са:

Получаване на заявки за извършване на услуги;

 Обработването и съхранението на предоставените лични данни е за периода, в който се изпълняват целите. В съответствие с GDPR, Клиентът има право да поиска коригиране, промяна, актуализиране или изтриване на предоставените данни.Настоящите Общи условия и правила уреждат взаимоотношенията между Тулс Експертс ООД и посетителите на електронен сайт намиращ се на Интернет адрес https://www.toolexpertsbg.com/.

Scroll to top